Fundashon Kuido i Bienestar di Grandinan Boneiru (Pasadia Villa Antonia)

Doelstelling:

De zelfstandigheid voor de oudere zo lang mogelijk te handhaven en de gang naar het bejaardentehuis zo lang als maar enigszins mogelijk uit te stellen.

Het bevorderen van het welzijn van ouderen in de ruimste zin van het woord.

Een centrum voor dienstverlening te zijn, ten behoeve van zelfstandig wonende ouderen, waar hij of zij terecht kan als hij of zij in een of andere vorm hulp nodig heeft.

Het inrichten, in stand houden en exploiteren van dienstencentra voor ouderen in de wijk, aanleunwoningen, verzorgings- en dagopvanghuizen.

Verpleging en verzorgen van ouderen, ongeacht hun geloofsovertuiging, volgens normen die uit oogpunt van maatschappelijke zorg en volksgezondheid aanvaardbaar zij.

 

Visie:

Duna e kliente kuido pa mantené e kliente mas tantu posibel salú den su propio ambiente. Posponé mas tantu posibel pa e kliente wòrdu interná den kuido pèrmanènt.

 

 Missie:

1.       Prioridat pa ku salú i seguridat di kliente

2.       Kuido di kalidat na midi pa e kliente

3.       Aktividat adaptá na e imágen di enfermedat di e kliente

4.       Kontribuí na e bienestar di e kliente

5.       Krea un pasadia aksesibel i ku un medio ambiente agradabel pa e kliente

6.       Informashon i treinen pa personal, famia yega di kliente (mantelzorg) pa

mehorá e kalidat di kuido I mas bienestar pa e kliente di pasadia Villa Antonia i adulto mayó den famia.

 

 

Toekomst plannen Pasadia Villa Antonia.

Pasadia Villa Antonia biedt dagopvang mogelijkheid aan 50 senioren en aan mensen met een of andere lichamelijke beperking. De stichting beheert een als gift gekregen woonhuis die inmiddels aangepast is aan de behoeften van de doelgroep. De openingsdagen en tijden zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 15.00. Stichting heeft plannen om in de toekomst meer opvang uren te kunnen bieden aan de klanten; van 08:00 – 18:00.  De bedoeling is dat men na afronding van alle renovatie en bijbouwing ruimte voor maximaal 100 klanten zal hebben.

 

FACEBOOK Pasadia Villa Antonia