Fundashon Konsulta Pa Grandinan Boneiru komt voort uit het ouderen platform Konsulta 60 plùs en was in deze vorm reeds vijf jaar actief voor de Bonairiaanse ouderen. In 2006 besloot dit platform om, in het kader van het structureren van de belangenbehartiging en vertegenwoordiging van ouderen, over te gaan naar een stichtingsstructuur.

Tevens werd de naam van de organisatie gewijzigd in “Fundashon Konsulta pa Grandinan Bonaire”. Per 24 oktober 2006 werd ten kantore van notaris M. Maartense de stichting officieel opgericht.

 

Bestuurssamenstelling:

Dhr. O.S. Meijer, Voorzitter           

Mevr. L.J. MartisMercelina, Penningmeester              

Mevr. Felicia Elizabeth Looman , Secretaris

Dhr. R.P. Martina, Lid                                

 

De stichting beoogt een overkoepelend ouderenorgaan te vormen en vertegenwoordigt hierbij de volgende formele en informele ouderenorganisaties;

Pasadia Villa Antonia Antriol, Pasadia Cocari Rincon, Pasadia Ka’i Mimina, Alegre Antriol, Grasioso Uni, Nikiboko, Rekresaroyo Tera Kora, Flor di Orkidia-Nort Salina, Kurason Kontentu, Kas di Sosiegu- Playa, UPAH-sekshon Boneiru (vereniging van gepensioneerden) en Saka Man Yuda Nos.

 

De aangesloten ouderenorganisaties zijn vertegenwoordigd in een door de stichting opgericht ouderenplatform.  Statutair is bepaald dat beleids- en begrotingskwesties worden overlegd met de aangesloten ouderenorganisaties, vertegenwoordigd door het ouderenplatform.

Met het oprichten van Konsulta pa Grandinan Boneiru, heeft Konsulta 60 plùs een rechtspersoon gekregen. De organisaties die vroeger deelnemen aan de Konsulta 60 plùs, worden nu vertegenwoordigd door Konsulta pa Grandinan Boneiru doormiddel van een ouderenplatform (en in de toekomst ook doormiddel van een Raad van Ouderen) die de naam Konsulta 60 plùs blijft behouden. Platform Konsulta 60 plùs is een open organisatie d.w.z. dat meerdere ouderen belangengroepen en organisaties kunnen aan het platform  kunnen deelnemen. Het stimuleren van samenwerking door middel van overlegstructuren, samenwerkingsvormen, netwerkvorming en het creëren van een saamhorigheidsgevoel blijft een belangrijk aandachtpunten. Dit wordt bewerkstelligd door artikel 5 ,lid 3, 5, 7 en artikel 6 lid 9 en  artikel 8 lid 5

 

Doelstelling Fundashon Konsulta pa Grandinan Boneiru

Fundashon Konsulta Pa Grandinan Boneiru heeft ten doel:

  1. het bevorderen van de emancipatie van ouderen in het algemeen
  2. coördinatie ouderen activiteiten;
  3. meebepalen ouderenbeleid;
  4. het verzorgen van voorlichting aan ouderen, waaronder het voorbereiden van ouderen op pensioen;
  5. capaciteitsversterking en synchronisatie van formele en informele ouderenorganisaties;
  6. adviseren van overheids- en private organisaties op het gebied van ouderen en ouderen beleid en ouderen zorg;
  7. het vertegenwoordigen van aangesloten ouderenorganisaties middels een Raad van Ouderen en een ouderenplatform;
  8. het voeren van financieel beheer, bewind en gemeenschappelijke goederen voor en van aangesloten ouderenorganisaties;
  9. medebeheer ouderencentra voor langdurige en tijdelijke opvang;
  10. fondsenwerving.

 

 

Eerdere projecten.

Wegens het ontbreken van juridische status van Konsulta 60 plùs werden onderstaande projecten door diverse ouderen stichtingen aangevraagd. De coördinatie en het beheer werd door deze stichtingen  echter in handen van dit overkoepelend orgaan gegeven. Gezien het succes van deze constructie werd besloten om ook van Konsulta 60 plùs een stichting te maken, zodat men zich in de toekomst bezig kan houden met fondsenwerving voor organisatie overstijgende projecten en het meerjarenprogramma “integrale benadering voor de sociale ontwikkeling en zorg voor ouderen op Bonaire”, goederenbeheer en de inzet van personeel en vrijwilligers voor de onder haar ressorterende stichtingen . De hieronder genoemde projecten vormen slechts een kleine selectie van de activiteiten die Konsulta 60 plùs in de laatste drie jaar initieerde en coördineerde.