ALGEMEEN

FUNDASHON KONSULTA PA GRANDINAN is een organisatie overstijgende stichting voor  ouderen op Bonaire.

De stichting voornoemd werkt samen met en ten behoeve van 60 plus organisaties op Bonaire en overige ouderenorganisaties door middel van onder ander netwerkvorming, vervoerdiensten voor ouderen, projectaanvragen en advisering voor ouderenbeleid en het stimuleren van ouderenbeleid.

 

 

Visie

Een maatschappij waarin ouderen actief, zelfredzaam, gezond en zo lang mogelijk in hun eigen omgeving blijven wonen.

Missie

Onderhouden van en versterken van de ouderen platform / raad van ouderen 60 plus.

Vakkracht ter ondersteuning voor de gezamenlijke 60 plus activiteiten, bijeenkomsten, vergaderingen en workshops en projecten.

Trainingen ter bevordering van netwerkvorming, samenwerking en leiderschap bij de 60+ groepen.

Nazorg Welzijn Conferentie Ouderenbeleid